องค์การบริหารส่วนตำบลชัยจุมพล
หน้าแรก เข้าระบบ กระดานข่าว ดาวน์โหลด ติดต่อ
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::  คำขวัญประจำตำบล : ตีนจกผ้างาม ลือนามพริกสด เลิศรสข้าวพันผัก พืชหลักหอมแดงหอมแบ่ง แหล่งอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย  :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

เฉลิมพระเกียรติ


  เสร็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจจังหวัดอุตรดิตถ์

เมนูหลัก

หน้าหลัก
ความเป็นมา
โครงสร้าง
วิสัยทัศน์
ยุทธศาสตร์
นโยบายนายก
แผนที่ตำบลชัยจุมพล
กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ
แผนผังการปฏิบัติงาน
แผนภูมิส่วนราชการ
มุมอาเซียน
แหล่งท่องเที่ยว
     อำเภอลับแล

บุคลากร

ฝ่ายบริหาร
ฝ่ายนิติบัญญัติ
พนักงานส่วนตำบล
ติดต่อผู้นำชุมชน/ผู้ใหญ่บ้าน
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน
แผนผังเว็บไซต์

ข้อมูล อบต.


จำนวนประชากร
สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนยุทธศาสตร์
แผนพัฒนาตำบล
แผนอัตรากำลัง
แผนการดำเนินงาน
ผลการปฏิบัติงานประจำปี
ภาพกิจกรรม
ระเบียบกฎหมาย อบต.
วารสารข่าว อบต.
ข้อมูลข่าวสาร อบต.

แจ้งปัญหา

เว็บบอร์ด อบต.ชัยจุมพล
ติดต่อสอบถาม

ข้อมูลทั่วไป

ข้อมูลรายรับ - รายจ่าย
ข้อมูลหมู่บ้าน

มาตรฐานตำแหน่ง อบต.

ภาพกิจกรรม


  
ประมวลภาพ
กิจกรรมโครงการรวมใจสร้างความสามัคคีปรองดองสมานฉันท์ ประจำปี 2557
  
ประมวลภาพกิจกรรมโครงการรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด ปี 2557

  
ประมวลภาพกิจกรรม สนง.จัดหางานจังหวัดอุตรดิตถ์ร่วมกับ อบต.ชัยจุมพลจัดโครงการส่งเสริมการมีงานทำให้กับผู้ประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติ

  
ประมวลภาพกิจกรรมโครงการ Road Map การค้นหาสภาพปัญหาและความต้องการของประชาชนเพื่อนำไปสู่การปฏิรูป อบต.ชัยจุมพล


  ประมวลภาพการแข่งขันกีฬา อปท.ลับแลสัมพันธ์ ครั้งที่ 15
  ประมวลภาพวันท้องถิ่นไทย 18 มีนาคม 2556 ณ พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระปิยมหาราช ลานอเนกประสงค์ริมน่าน ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ (18/03/56)
  ประมวลภาพ การแข่งขันกีฬาเยาวชนตำบลชัยจุมพลต้านภัยยาเสพติด
  เดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2553 อ่านรายละเอียด (28/06/53)
  กีฬาหมู่บ้าน อ่านรายละเอียด (21/02/53)
  กิจกรรมงานวันเด็ก ประจำปีงบประมาณ 2553 อ่านรายละเอียด (08/01/53)
  เทศการลางสาดหวานและสินค้า OTOP อุตรดิตถ์ 29 ก.ย. - 8 ต.ค.52 อ่านรายละเอียด (1/10/52)
  โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ อ่านรายละเอียด (27/04/52)
  โครงการสร้างเสริมสุขภาวะเพื่อความอยู่ดีมีสุขของตำบลชัยจุมพล อ่านรายละเอียด (20/04/52)
  รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุเนื่องในวันสงกรานต์ อ่านรายละเอียด (09/04/52)

นายก อบต.


นายกมาตร์ อินมา
โทร. 08-7208-8045
คำแถลงนโยบายนายก

ปลัด อบต.


ปลัดอดุลย์ คันทะเรศร์

ประชาสัมพันธ์

รายการ
"คืนความสุขให้คนในชาติ"

หนังสือพิมพ์ออนไลน์

กรุงเทพธุรกิจ Bangkok Post เดลินิวส์ คมชัดลึก ผู้จัดการ ข่าวสด สยามดารา สยามรัฐ สยามสปอร์ต สยามธุรกิจ ไทยโพสต์ ไทยรัฐ ฐานเศรษฐกิจ ข่าวสด

G o o g l e Search

Link ทั่วไป

สถิติผู้เข้าชม

www.free-counter-plus.com

องค์การบริหารส่วนตำบลชัยจุมพล ตำบลชัยจุมพล อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์
Tel. 0 5543 1819 Fax. 0 5543 1753
http://www.chaijumphon.go.th